• Üretimde Verimlilik

    Üretimde kullanılan ERP ve MRP sistemi sayesinde üretimin her bir aşaması seri numarasıyla takip edilir.

    MAS üretim yönetimi ve otomasyon sistemi ile her türlü MRP/ERP sistemi ile çift taraflı entegrasyon kurulur. ERP sistem verileri MAS üzerinden üretim sahasına, üretimden toplanan veriler ERP sistemine iletilir. Bu sayede oluşabilecek her türlü sorun kısa sürede giderilir ve üretim aksamaz.